Thợ Sơn Nước Có Phải Là Nghề Phổng Thông ?

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this page

Ồ,bạn thấy chủ đề hơi lạ phải không ? hầu hết ai cũng nghỉ thế,chỉ là nhúng cọ và lăn sơn thôi mà,đâu có gì đặc biệt ? phải chăng anh muốn đề cập đến tính Kỹ Thuật ? hãy nói rõ nhé.bởi tôi nghĩ không hẳn là bức tường bình thường mà sau khi phủ lên lớp sơn lại mượt mà đến vậy.

Continue reading “Thợ Sơn Nước Có Phải Là Nghề Phổng Thông ?”

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this page